Bodemcultuur

In Nederland worden Mosselen van oudsher op de zeebodem gekweekt. De bodemcultuur bestaat uit het opgroeien, kweken en opvissen van mosselzaad tot consumptiemossel op de zeebodem. Dit werk wordt met mosselkotters uitgevoerd waarop Bakker de benodigde machines en installaties voorziet.

Onderstaand een aantal voorbeelden van machines en oplossingen